Bilder fra Eivind T. Fosse                                                                                                                                               Til Kjeviksidens forside

Disse bildene er bare foreløpig plassert sammen her på denne siden - i en litt tilfeldig rekkefølge. De vil senere bli forsøkt satt inn i sin riktige sammenheng.

Tekst kommer siden
Tekst kommer siden
Tekst kommer siden
Tekst kommer siden
Tekst kommer siden
LN-BUC med Braathens SAFE på kroppen, slik som i gamle dager.
Dette bildet viser en 'nære-på'-landing utført fra nord. De som er kjent på Kjevik, vil kanskje kunne se at flyet landet svært langt inne på banen. Men det gikk godt. 
Her er bilde av det islandske flyet som hadde problemer og ikke nådde frem til rullebanen, som starter helt til høyre i bildet.
....
N731MT er en Cessna 210 med trykk-kabin som ankom Norge i august 1989. Det har bl.a. fløyet Round-the-World Air Race i mai 1994. Flynytt hadde en lengre reportasje om den turen.
....
....
....
....
....
....
....
Ikke lett å få et uforstyrret bilde av denne fuglen når gjerdet er så høyt.
....
....
....
....
Bildet av disse ultralette flyene er tatt under et flystevne.
Luftfartsverkets redningsbåt ser ut til å føre en behagelig tilværelse under tak.

 Til Kjeviksidens forside