Ekspedisjonsbygning og flyoppstillingsplass                                                                          Til Kjeviksidens forside

De to øverste bildene er fra 1967 og viser bl.a. den gamle ekspedisjonsbygningen med skrått tak. Den brukes i dag som fraktterminal. 
Til venstre for den gamle ekspedisjonsbygningen ligger kafeteriaen med flatt tak. Det bygget huser i dag ansatte i Luftfartsverket.

Kafeteria, Ekspedisjonsbygning  (flyhale)     Tårn

Denne illustrasjonen viser  hvor små arealer som var avsatt til flyoppstilling på slutten av 50-tallet. Men flyene var jo heller ikke så store den gangen!

Du ser det bedre på et av fargebildene i Kjeviks  jubileumsbok (utgitt 1989).

Bilde av LN-KAB tatt 24. juni 1966: Flyoppstillingsplassen utvides kraftig, samtidig med at det nye tårnet begynner å bli ferdig.

 

8. august 1966 var arbeidet på flyoppstillingsplassen kommet så langt som vi ser helt til høyre på dette bildet, bak det østerrikske flyet (OE-DCX).
Et lite utsnitt av forsiden til programmet for flystevnet i 1989 viser de viktigste bygningene på den sivile delen av Kjevik
Dette bildet er tatt i ekspedisjonsbygningen en stille periode ved middagstid fredag 3. august 2001.
Dette bildet er tatt fra flyoppstillingsplassen (tarmac) i oktober 2001. Ekspedisjonsbygningen ligger bortenfor tårnet og er ikke spesielt godt synlig.

Nedenstående bilde er tatt fra en bil som befinner seg på den nye avisingsplattformen på Kjevik en fuktig dag i august 2001. Småflyet til venstre er et av Benairs fraktfly av typen Cessna Caravan.  Dessverre var det litt dugg på bilens frontrute!

Til Kjeviksidens forside