Norsk Flyhistorisk Forening                                                                                                                             Til Kjeviksidens forside

   Foreningen ble startet våren 1967 og formålet var å skape interesse for flyvningens historie - særlig den norske - og å virke for opprettelse av et flymuseum i Norge. Det første styret bestod av  Ole G. Nordbø (formann), Olav Wetting, Gunnar Thoresen, Jon Strandrud, Jan H. Nyheim og Odd Arnesen
   Foreningens medlemmer var entusiastisk opptatt av å registrere gamle fly og flydeler utover vårt langstrakte land.

En som var aktiv i foreningen er Kay Hagby, som fortsatt jobber med flyhistorie. I 1998 utgav han den omfattende boken ”Fra Nielsen & Winther til Boeing 747” med bilder og opplysninger om alle norske sivile fly. Boken koster 550 kroner og kan bestilles via e-post: 
I 2005 har Hagby laget  Norsk sivilflyregister per 1/1-2005, et hefte på 40 A4-sider om alle registrerte fly + reservasjoner. Boka selges for 150 kroner fritt tilsendt. Kay Hagby redigerer også den faste spalten  Lima November  i  FlyNytt.

Når det gjelder Norsk Flyhistorisk Forening, så opphørte de medlemsrettede aktivitetene i år 2000. Men selve foreningen ble ikke nedlagt. NFF gikk med alle sine aktiva inn i  Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet (SMFØ), som av Stortinget er gitt oppgaven å drive den publikumsrettede virksomheten ved Forsvarets flysamling, Gardermoen. Samtidig ble medlemmene oppfordret til å melde seg inn i SMFØ's venne- og støtteforening: Flysamlingen Gardermoen, Venneforeningen. Sistnevnte har for øvrig i mange år eksistert parallelt med NFF. En grunn til at man valgte denne løsningen, er at en grunnsten i NFF's virke helt siden 1967 har vært å få etablert et sentralt flymuseum. På mange måter er derfor Flysamlingen og aktivitetene rundt denne en videreføring av det NFF har stått for gjennom alle disse årene. Etter hvert bygges det også opp både bibliotek, fotoarkiv og mye mer i Flysamlingen, men det tar naturligvis tid å få slikt operativt. Ellers kan nevnes at Norsk Flyhistorisk Forenings Fond for Luftfartshistorisk Forskning lever videre i SMFØ's regi, men fortsatt under sitt originale navn. Fortsatt er flere av de ledende kreftene i NFF aktive, f.eks. i styrene for både SMFØ og Venneforeningen og i arbeidet med å utvikle utstillingen i Flysamlingen. I tillegg til nevnte bok fra Kay Hagby har Bjørn Hafsten og Bjørn Olsen laget Flysamlingens omfattende katalog, og i løpet av en måneds tid kommer Bjørn Hafstens verk om Marinens flygevåpen i salg.   (Opplysningene om NFF i nyere tid ble gitt av Bjørn Olsen i juni 2003).

 I Sverige finner du en lignende forening som fortsatt er i full aktivitet. 
 Se:  Välkommen till Svensk Flyghistorisk Förening

Tre av bildene nedenfor stammer fra NFF's faste innslag i FlyNytt fra 60-tallet og utover.

(Med tid og stunder kommer det nok litt mer tekst til disse bildene).

Bildet nedenfor viser Dakota'en BW-T etter en brann (brannøvelse?) på Kjevik. Dette flyet stod lenge - iallfall i 1963-1965 - uten vinger utenfor hangar 2. Det har aldri fløyet for det norske Luftforsvaret.

Bildet til høyre, som jeg tok i oktober 1964, viser hvordan BW-T peker nesa høyt i sky - mens det fortsatt var helt og pent, men uten vinger.

Se Odd Dranges bilder.

 Til Kjeviksidens forside