Militære fly på Kjevik                                                                                                                                                                        Til Kjeviksidens forside

 

T-33 (41577) drev litt øvelsesflyvning  på Kjevik i mars 1967.
 
En miltær, britisk Beaver fotografert i august 1966
Jeg har sett norske militære Dakota'er på Kjevik to ganger:  BW-N i april 1963 og BW-C i august 1966.

Dessuten var en ikke-flyvedyktig  (påmalt BW-T) lenge plassert på Kjevik. Se de flotte bildene til Odd Drange.

Flyet på tegningen var på Kjevik i juni 1963. 
Og UA-R (7337) var der bl.a.  i september 1964.
Albatross var nok ikke på Kjevik særlig ofte. Jeg har notert at en med bokstavene WH-E (17201) var på Kjevik i august 1965.

Bildet av WH-G (10044) er tatt på Kjevik i 1963 av Øystein Jensen.

 

Nyere bilder:

En Lockheed C-130H Hercules fra Luftforsvarets 335 Skvadron  "backtracker" for å svinge inn mot terminalområdet etter å ha landet på  rullebane 04 i mai 1992. De norske Hercules`ene var på denne tiden  sterkt involvert i ulike FN-oppdrag. Nummer "957" med tilnavnet Brage, er  derfor malt i UN-farger. Disse luftens lastebiler var for noen år siden  hyppige gjester på Kjevik, særlig på fredager. I dag får flyplassen  dessverre ikke så ofte besøk av disse flotte flyene.
F-16 juni 1996
 

Til Kjeviksidens forside