Litt om småflyselskapet Bjørumfly A/S, som opererte fra Fornebu på 60-tallet           Til Kjeviksidens forside

Vi Flyr mai-juni 1963

BJØRUMFLY i Oslo har i lengre tid arbeidet med planer om en flyrute Oslo-Thorshavn på Færøyene, med eventuell mellomlanding i Stavanger og på Shetland. Ruten skulle flys med en Beechcraft Queen Air 65 og korrespondere med SAS' Caravellerute Oslo-København. Etter at dagspressen har omtalt disse planene, har også det islandske flyselskapet Flugfelag Islands meldt at det er interessert i rutedrift på Færøyene med DC-3. Bjørumfly har også drøftet mulighetene for lokaltrafikk på Færøyene mellom Thorsbavn - Klaksvik og Thorshavn - Suderø med Cessna 185. Ingeniør Bjørum forteller at planene granskes av danske luftfartsmyndigheter. Etter hans mening er flyplassen på Sørvåg for liten for DC-3 fly, og seteprisen i Bjørums Queen Air vil bli så høy at det neppe går å starte en regulær ruteforbindelse. Derimot tror han at det vil være store muligheter for en ikke regelmessig chartertrafikk til og fra Færøyene med f.eks. fiskere og turister.

LN-IKL i Lillesand

Starten:  Høsten 1959 kjøpte ing. Bjørum en Piper PA 22 (LN-AEO), da behovet for flytransport i hans gruveselskap var stort. Senere ble Bjørum leder for en fly-pool, der firmaer som hadde behov for firmaflyvning, men ikke stort nok for egne fly, kunne skyte inn et beløp og delta. Flyparken ble i 1960 utvidet med en Cessna 180 (LN-TSD). 1. april 1961 fikk Bjørumfly konsesjon på «ikke regelbunden lufttrafikk», og flyparken ble utvidet igjen med en Cessna 180D (LN-DBA) og en Cessna 185 (LN-DBG). I 1962 satte selskapet den luksuriøse Beechcraft Baron (LN-IKB) inn i trafikken, og for å dekke behovet for skoleflyvning ble det anskaffet fly av typen Cessna 172. Selskapet mistet forøvrig en bare tre måneder gammel Cessna 172 (LN-IKG) da en elev havarerte i Ullernåsen.

Selskapets flypark består i dag av to Cessna 172 (LN-DBU og LN-IKA), to Cessna 185 (LN-IKD og LN-IKL) og Beechcraft Queen Air (SE-EDE). Det er planer om å selge de to Cessna 172'ene og kjøpe en tredje Cessna 185 for å standardisere seg på en type som har vist seg meget brukbar i Norge.

            Ingeniør Bjørum forteller at selskapets primæroppgave fortsatt er forretningsflyvninger ved siden av taxi- og charteroppdrag. Av større oppgaver som selskapet har gjennomført, kan nevnes flyvning av Fjernsynet til Svalbard ved den store gruveulykken i vinter, og to turer med avløsningsmannskaper til gruvene i Longyearbyen. Dessuten har Bjørumfly fraktet aviser fra Oslo til Stavanger og foretatt luftfotografering og reportasjeturer for Aftenposten. I påsken har selskapet jobben med å slippe Aftenposten i fallskjerm til de fleste hotellene og turisthyttene i fjellet.

LN-IKD var utleid til Widerøe og drev med luftfotografering. Det havarerte ved Vik i Sogn i juni 1963 etter å ha truffet en taubane. Både flyveren og fotografen omkom. Bildet viser flyets siste avgang fra sjøen ved Fornebu.

Vi Flyr juli-august 1963

BJØRUMFLY, Oslo, har siden april fløyet en ukentlig frakt- og postrute mellom Fornebu og Sørvåg på Færøyene. Ruten er kommet i gang ved et samarbeid med det danske postvesenet. De danske luftfartsmyndighetene mener at flyplassen på Sørvåg ikke er utstyrt for flyvninger med passasjerer, slik at det foreløpig blir en ren fraktrute. Selskapets to-motors Beechcraft Queen Air 65 flyr strekningen på 3 timer 40 min.  
Les om dette på en færøyisk side.

Selskapet har også inngått en 5 års kontrakt med Norges Geologiske Undersøkelser om malmleting fra fly. Queen Air-flyet vil være opptatt med dette oppdraget 4-5 måneder i året, og det er i Trøndelag disse flyvningene skal starte.

Bjørumfly, som hittil har vært norsk salgsrepresentant for Beechcraft, har nå fått en avtale med Solberg, slik at selskapet kan selge Cessnafly og Edo flottører på like fot med Solberg her i Norge. Dessuten har selskapet overtatt agenturet for Malmø Flygindustri og har allerede solgt flere fly av typen MFI-9 Junior.

Vi Flyr november 1963

BJØRUMFLY A/S, Oslo, startet i juli - etter at flyplassen på Vågøy var godkjent for passasjertrafikk - en ukentlig passasjerrute mellom Oslo og Færøyene. Ingeniør Bjørum forteller at selskapet mellomlander enten i Stavanger, Bergen eller Ålesund etter som trafikkbehovet er. Flyet skal egentlig gå fra Oslo på mandager, men da været ved Færøyene er meget varierende, er det mange uker det først kommer av gårde på tirsdag eller onsdag. Det er selskapets Beech Queen Air 65 (LN-IKB) som vekselvis flyr denne ruten og for Norges geologiske undersøkelser. Trafikken hittil har vært god, men først til neste sommer blir det bestemt om selskapet skal sette inn et større fly.

            Bjørumfly's sjøfly har hatt stor trafikk i jaktsesongen, ved siden av at det er fløyet en del «Se Norge fra luften» turer med turister. Disse dagsturene har gått fra Oslo over fjellet til Sognefjorden og tilbake over Jotunheimen, med mellomlanding på Bygdin og servering av typiske norske matretter.

            Bjørumfly har også drevet en del med skoleflyvning i sommer, bl.a. med en Beech Musketeer (LN-TVH) som nå er solgt til Sverige.  Ved siden av Queen Air'en benytter selskapet nå en Cessna 172B (LN-IKA), en Cessna 172D (LN-DBR) og en Cessna 185 (LN-IKL).

Vi Flyr juli 1964

BJØRUMFLY A/S overtok på forsommeren en Cessna 206 (LN-DBP*). Dette er den første såkalte Super Skywagon her i landet. Selskapet har nå solgt sin Cessna 172B (LN-IKA) til A/L Kongsberg-Fly og sin Cessna 172D (LN-DBR) til Sagerud på Flisa. Det er dessuten levert en ny Cessna 172D (LN-BIN) til ingeniør Meyer, Oslo og en Cessna 172E (LN-AEG) til Anker og Garås på Kongsberg.
* Opplysningene om LN-DBP er feil. Flyet ble aldri importert til Norge,  og det ble LN-DBM som Bjørumfly tok i bruk.

Vi Flyr oktober 1964

BJØRUMFLY A/S, Oslo, har i sommer benyttet skipsreder Braathens nye Cessna 206 (LN-DBM) til charter og taxi ved siden av selskapets egen Cessna 185 (LN-IKL) og Sageruds Cessna 172D (LN-DBR). Til skoling har selskapet leid Botvid Ohlssons Piper PA 22 (LN-BWS) ved siden av sin egen MFI-9 Junior (LN-BIL). Alle fem fly har vært montert på flottører, og selskapet har således konsentrert seg om sjøflyvning i sommer.

Vi Flyr januar 1966

BJØRUMFLY A/S, Oslo, har tatt i bruk en SIAI Marchetti FN-333 Riviera (LN-NPA). Dette enmotors amfibieflyet vil vesentlig bli benyttet til forretningsreiser nedover langs Sørlandskysten.

Vi Flyr høsten 1966

A/S SKI OG SJØFLY, Oslo, har overtatt Bjørumflys to.....
.... og da nærmet det seg vel slutten?

Til Kjeviksidens forside