Litt om småflyselskapet A/S Mørefly, som ble startet i Ålesund i 1955                    Til Kjeviksidens forside

Vi Flyr nr.11 1963 (nr.101) hadde følgende innhold:  

A/S MØREFLY, Ålesund, overtok i vår to Piper PA 22 TriPacer (LN-AEN og LN-AES), og vil i tiden fremover basere driften på disse to flyene og en Grumman Widgeon (LN-HAL).

            Selskapet startet i 1955 med en Luscombe 8A Silvaire (LN-MAI). Denne ble bytttet ut med en Republic RC.3 Seabee (LN-PAK) i 1956, og flyparken ble utvidet med ytterligere to Seabee'er, høsten 1957 (LN-MAM) og våren 1959 (LN-BDT). I årene 1959-60 disponerte selskapet to Fairchild Cornell (LN-AEA og LN-AED) for foto-oppdrag. Høsten 1960 overtok Mørefly så det to-motors Widgeonflyet, og Seabee'ene ble etter hvert tatt ut av trafikken. I 1961 ble LN-PAK solgt til Sverige, i 1962 kjøpte en finne LN-MAM, men totalhavarerte underveis hjem til Finnland, og i sommer ble LN-BDT solgt til en bergenser. Våren 1962 hadde Mørefly en kort tid TriPacer'en LN-BWR, men da selskapet innskrenket fotoflyvningene, ble dette flyet solgt igjen.

            Mørefly's hovedbeskjeftigelse har hele tiden vært ikke regelbunden trafikk med passasjerer og gods. Taxi- og charteroppdragene har vært mangeartede, og selskapet har bl.a. fraktet hyttematerialer til mange av fjellvannene i distriktet. Da Vigra flyplass ved Ålesund ble åpnet, fikk selskapet en ny oppgave, i og med at det ble behov for tilbringertjeneste fra hele Møre og Romsdal frem til Vigra. Hovedmengden av disse flyvningene går fra Molde og Kristiansund, og det er selskapets Widgeon som utfører de fleste av oppdragene.

            Dette Grumman-flyet blir også i stor utstrekning brukt til leting etter sild, størje og hval langs hele kysten, og det blir dessuten fløyet i forbindelse med fiskerioppsynet.

            Fra starten og frem til i fjor drev Mørefly utstrakte fotoflyvninger med skråfotografering bl.a. av gårder. Denne virksomheten er nå innskrenket, men selskapet driver fortsatt med fotoflyvning på oppdrag.

            To flyvere er fast ansatt ved siden av at endel flyvere fra distriktet leilighetsvis flyr for selskapet. For øyeblikket består det tekniske personalet av fire mann, og ute på sjøflyhavnen ved Ålesund har Mørefly et stort område med to hangarer, verksteder, lager og kontor.

            TriPacer'en LN-AEN har fullt utstyr for skoling. For at selskapets flyvere skal få den beste teoretiske utdannelse, er det innredet et eget teori-klasserom ved anlegget på sjøflyhavnen.

Vi Flyr nr.2 1965

A/S MØREFLY, Ålesund, har kjøpt inn et moderne Cessna 185 Skywagon som vil få kjennetegnene LN-TVF. Dette flyet, som er særlig godt egnet til flyvning i fjellet, vil styrke selskapets posisjon på lett charter- og taximarkedet.  

Vi Flyr nr.7 1965

A/S MØREFLY, Ålesund har byttet inn sin TriPacer LN-AES med en Cessna 185A, slik at selskapets flypark nå består av en Grumman Widgeon (LN-HAL), to Cessna 185 (LN-IKL og LN-TVF) og en Piper TriPacer (LN-AEN).  

Vi Flyr høsten 1966

A/S MØREFLY og Kaare Stein Haram, Ålesund har anskaffet hvert sitt Maule M-4 Rocket (LN-HHT og HHP). Mørefly vil nå basere trafikken på denne flytypen ved siden av sin Grumman Widgeon (LN-HAL) og de to Cessna 185 (LN-IKL og LN-TVF).  A/S Mørefly har også opprettet en egen helikopteravdeling, foreløpig utstyrt med en Bell 47G4 (LN-ORF).  

Vi Flyr, våren 1967

A/S MØREFLY, Ålesund har hatt god trafikk med sitt første helikopter, en Belt 47G4 (LN-ORF). Oppdragene har variert fra materialtransport til kraftanleggene oppe i fjellet til ambulanseoppdrag, og alt tyder på at selskapet vil anskaffe nok et helikopter av en noe større type.

Til Kjeviksidens forside