Bilder tatt på Kjevik for noe få år siden.                                                                                                               Til Kjeviksidens forside 

Bildene av Bell 412 og de svenske Boeing/Kawasaki Vertol 107-helikopterne er tatt under øvelsen Co-operative Banners juni 2000. Bildene av de amerikanske Hercules-flyene er tatt sommeren 2001.

Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen
Foto: Øyvind Jensen

Til Kjeviksidens forside