Opplysninger på Avinors nettside i august 2004:                                              Til Kjeviksidens forside

Parkering 

Det finnes to parkeringsområder for langtidsparkering, og ett for korttids- parkering. 

Langtidsparkering på området lengst unna terminal koster kr. 60,- pr. døgn. 
Langtidsparkering på området nærmest terminal koster kr. 75,- pr. døgn. 
For parkering under ett døgn på disse to områdene betales timepris kr. 20,-, dog ikke mer enn døgnpris. Vær imidlertid oppmerksom på at du må betale for minimum 1 time hvis du registerer deg ut gjennom bommen. 

Et mindre område nærmest terminalen er avsatt til korttidsparkering, dvs. av- og påstigning og henting. 
Her er det 15 minutter gratis parkering. For lengre opphold: Pris i henhold til informasjon på skilt. 

For alle områdene kan du med fordel benytte kredittkort / bankkort / bensinkort til betaling ved utkjørsel. 

Nærmere informasjon om parkering får du ved å ringe: telefon 38 06 56 31 (hele døgnet)

Les om parkering hos  Avinor

 Til Kjeviksidens forside