UNDERVEIS TIL STRONG RESOLVE 2002                                                                                         Til Kjeviksidens forside  

Søndag 3.mars fikk Kjevik et høyst uventet besøk av tre Sikorsky UH-60A Blackhawk-helikoptre fra United States Army. De var på vei til Midt-Norge for å delta i den store militærøvelsen  Strong Resolve 2002,  da de ble omdirigert til Kjevik på grunn av dårlig vær. Helikopterne dro videre til øvingsområdet mandag formiddag.

UH-60 er det viktigste helikoptertypen i den amerikanske hæren. De brukes til en mengde forskjellige oppdrag og er bygd for å kunne overleve under de tøffeste kampforhold. Prototypen fløy første gang 17. oktober 1974. U.S. Army er primært oppsatt med to versjoner av dette helikopteret, nemlig UH-60A og UH-60L (UH står for Utility Helicopter). Den siste versjonen, som ble levert fra 1989, har kraftigere motorer og større løfteevne. Utvendig er de to versjonene nesten helt like. UH-60A/L har et fast mannskap på tre. Helikopteret kan transportere 11 tungt væpnede soldater og utrustes med maskingeværer, raketter og missiler (bl.a. den fryktede AGM-114 Hellfire som brukes mot stridsvogner). Rundt 1600 eksemplarer er hittil levert til U.S.Army. 

Det imponerende synet av tre U.S. Army  UH-60A på Kjevik en heller grå mandag formiddag i mars. Helikopterne var malt opp i standardfargen U.S. Army Olive Drab. Det var ikke mulig å observere et eneste nasjonalitetsmerke, kun teksten "UNITED STATES ARMY" langs halebommen. Helikopteret nærmest kamera hadde "tail number" 0-24554. Deretter fulgte 0-23970 og 0-26053. Teksten og tallene var nesten usynlige på litt avstand. 
Besetningen klargjør nummer 0-23970 før avreise til øvingsområdet. Vingestubbene som stikker ut fra hver side av flykroppen er såkalte ESSS-pyloner (External Stores Support System). Dette helikopteret er utstyrt med to 450 US Gallon (1703 l) ekstratanker. Pylonene kan også frakte ulike våpensystemer.
Mange kompliserte systemer skal sjekkes før nummer 0-24554 er klart til avgang. UH-60A er utrustet med to General Electric T700-GE-700 turboshaft motorer som yter 1622 shp. Helikopteret har en marsjhastighet på hele 270 km/t, en lengde på 15,26 meter og høyde på 5,13 meter. Det har en maksimal avgangsvekt på drøye 9 tonn.
Nummer 0-26053 har forlatt oppstillingsplassen og takser ut mot rullebane 22. Legg merke til den skråstilte halerotoren og de store bevegelige haleflatene, som er et kjennetegn for Blackhawk. Lampen som stikker opp bak hovedrotoren, er et såkalt disco-lys som brukes til å fjerne infrarøde signaler (IR-suppression).
Mens de to andre helikopterne svingte 180 grader på bakken da de skulle forlate oppstillingsplassen, valgte nummer 0-23970 å lette noen få meter, svinge helikopteret i luften og deretter sette det ned på bakken igjen. Alle tre takset så i samlet formasjon ut mot rullebanen, før de forlot Kjevik. En av besetningsmedlemmene sjekker at helikopteret ikke kommer i nærheten av noen farlige hindringer.

Til Kjeviksidens forside