Kontrolltårnet fra 1966                                                                                                                     Til Kjeviksidens forside 

Høsten 1966 ble det nåværende tårnet på Kjevik tatt i bruk. Dette var kjærkomment også for flyklubben, som da fikk klubblokaler i det gamle tårnet.

Reportasjen nedenfor er fra Arendalsavisen Sørlandske Tidende - som da nokså nylig hadde skiftet navn fra Vestlandske Tidende!  Som kjent ble det i 2002 feiret at Sørlandet hadde hatt navnet sitt i 100 år. Landsdelen ble inntil da betraktet som en del av Vestlandet.

Flyet i regnværet utenfor vinduene er en SAS' Metropolitan.

Fra Sørlandske Tidende 1. og 2. november 1966 

   I går ble det gamle kontrolltårnet på Kjevik definitivt forlatt og det nye tatt i bruk. Når man tenker på det "skuret" som ble brukt som kontrolltårn i den første tiden etter krigen, må man bare konstatere at det er en sterk ekspansjon som har gått for seg de siste årene. Man får også et lite inntrykk av hvordan maskinene har overtatt. I 1946 var det et personell på 23 stykker som var i aktivitet med dette arbeidet. I dag er det syv stykker. 

   Selve tårnet kostet 700 000 kroner ferdig oppført, mens det radiotekniske utstyret har en verdi av 4-5 millioner kroner.

 

   Det er i den øverste etasjen i kontrolltårnet man har kontakten med flyene. Herfra får flygerne alle opplysninger som de trenger for å lande. Videre blir de dirigert i baner som de må følge mellom de forskjellige flyplasser.
   Alle opplysninger man ellers har eller får inn i tårnet blir altså sendt opp her. På bildet nedenfor ser vi sjefsflygeleder Nils Skjelanger som dirigerer en flyger over mikrofonen, mens flygelederassistent Torgeir Håbesland følger spent med i kikkerten. Fordelen med dette er at all kontakt nå foregår direkte med flygeren selv. Tidligere måtte alt gjennom telegrafisten ombord i flyet som så måtte sende beskjeden videre til flygeren.

I andre etasje sitter telegrafekspeditør Nils Røynaas og tar i mot og sender beskjeder til de andre flyplasser over hele landet. I samme etasje har meteorologene sitt oppholdssted. Og også disse har samband med meteorologer som er stasjonert i andre kanter av landet. All kontakt foregår over to teleprintere mot tidligere ti teleprintere.

I første etasje har man blant annet lydbånd som tar opp alt som blir sagt mellom flygerne og kontrolltårnet. I alt er det nitti bånd, og disse blir arkivert i en måned for å bli tatt frem dersom det er skjedd et eller annet spesielt mellom flygerne og bakkekontrollen.

Båndene 'times', og dermed kan man vite akkurat det som skjedde på det bestemte tidspunkt man er interessert i. Her ser vi radiobestyrer Ole Andersen som lytter til et nylig opptak.
Sammen med den gamle reportasjen kan det passe å ta med med et kart som bl.a. viser luftledene over den sørligste delen av Norge i 1961. Legg merke til at Kjevik har kontroll over luftrommet sitt opp til 1000 fot! Nå har Kjevik kontroll opp mot 14000 fot (Flight Level 140).

Mye har forandret seg siden den gang!

Kjevik i dag:

I juli 2004 ble det slått opp i media at nye regler gjør at Luftfartstilsynet krever  
nytt tårn og forlenget rullebane på Kjevik

Bildet nedenfor er tatt inne i  Lufthavnvaktas kommandosenter  der Eivind T. Fosse hadde sommerjobb tidlig på sommeren 2001. Bildet vises på denne siden fordi jeg i farten assosierte det med tårnet!

Men istedenfor bilder tatt fra innsiden av tårnet, følger det her bilder tatt på utsiden. Eivind T. Fosse tok bildene i juli 2001.

..
..
..
Utsikt fra tårnet mot den nye avisingsplattformen som stod ferdig til vintersesongen 2001-2002.

Til Kjeviksidens forside