UTRANGERTE FLY/HANGARDRONNINGER                                                           Til Kjeviksidens forside
Bilder og tekst:  Nils Mosberg

På Kjevik kan man se fly i alle fasonger og størrelser komme inn for landing, takse eller lette. Felles for dem alle er at det er i full aktivitet med hvinende jetmotorer eller snurrende propeller. De får luft under vingene og oppfører seg slik fly skal oppføre seg.

På Kjevik finnes det imidlertid også en annen gruppe fly. Denne gjengen har for lengst sett sine beste dager. De er utrangerte fly eller hangardronninger som de gjerne kalles. Det er noe trist og vemodig over disse skapningene. Selv om mange av dem er hardt prøvet av tidens tann, avspeiler de en slags fordums stolthet, fra den gangen de selv behersket lufthavet.

Nå har disse flyene knapt noe håp om å komme på vingene igjen. En luftetur på utsiden av hangaren er alt de kan drømme om. De heldigste av dem får kanskje en fremtid som  ”Gate guardian”, eller blir stilt ut på museum. Langt verre er skjebnen til dem som brukes til å trene ”Battle damage repair” dvs. reparasjon av krigsskader.

Befal ved Luftforsvarets Skolesenter Kjevik opplyser at forsvarsgrenen har tradisjon for å male over identiteten til fly som har vært involvert i dødsulykker, dersom disse skrogene fortsatt blir brukt til instruksjonsformål. Luftforsvaret gjør dette av respekt for de pårørende. Skulle det eventuelt befinne seg slike fly på Kjevik, så vil disse ikke bli tatt med i denne oversikten. Eneste unntak er Sea King ”068” som allerede har vært presentert en god stund på denne siden.

REPUBLIC RF-84F THUNDERFLASH "AZ-H"
Ved hovedporten til Luftforsvarets skolesenter på Kjevik står dette majestetiske flyet oppstilt som "Gate guardian". Det er en Republic RF-84F Thunderflash med kjennetegn "AZ-H" og serienummer 51-17055. Det som i samtiden var et topp moderne fotorekognoseringsfly, ble levert til 717 (Foto rek.) Skvadron på Sola sommeren 1956. Skvadronen mottok til sammen 31 stykker RF-84F. De var i tjeneste fram til 1970. AZ-H hadde sin siste tur 28.november 1969 da løytnant Geir Aspelund, sammen med løytnant Erland Stalund i AZ-D, fløy fra Rygge til Kjevik for å avlevere de to flyene til undervisningsformål. Tidligere prøveflyger Knut Lande forteller den spennende historien om AZ-H i Norsk Flyhistorisk Tidsskrift nr.2 -1997.

WESTLAND SEA KING Mk. 43 "O68"
Dette helikopteret står til daglig parkert i hangaren til Luftforsvarets skolesenter på Kjevik (LSK). Westland Sea King Mk.43 med kjennetegn "068" og serienummer WA749, brukes av skolen som instruksjonsmateriell. Helikopteret ble trillet på utsiden av hangaren i forbindelse med at LSK arrangert en åpen dag for publikum sommeren 2000. "O68" ble levert til 330 Skvadron i oktober 1973. Helikopteret har en trist fortid. Den 10. november 1986 kolliderte det nemlig med en høyspentledning ved Kristivatn nær Bodø. En av besetningsmedlemmene omkom og "O68" ble avskrevet som totalvrak.

NORTHROP F-5 A (G) -25 FREEDOM FIGHTER "563"
En gammel kriger trekker luft foran den militære hangaren på Kjevik. Bildet ble tatt i forbindelse med 50 års jubileet til Luftforsvarets tekniske skolesenter (LTS) sommeren 1996. Northrop F-5 A (G) - 25 Freedom Fighter med kjennetegn "563" og serienummer 65-10563, ble levert fra USA i februar 1966. Flyet tjenestegjorde ved 336 og 338 skvadron, før det avgitt til LTS som instruksjonsmateriell i februar 1983. I årene mellom 1966 og 1970 mottok luftforsvaret til sammen 78 F-5A, 14 F-5B og 16 RF-5A. Undertegnede synes F-5 er blant de vakreste jagerflyene som har vært produsert.

”563” befinner seg nå ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

NORTHROP RF-5A (G)-40 FREEDOM FIGHTER "105"
RF-5A var fotorekognoseringsversjonen av den berømte frihetsjageren. "105" med serienummer 68-9105 ble fotografert i hangaren til det som den gangen het Luftforsvarets tekniske skolesenter (LTS) i november 1992. Flyet ble levert til luftforsvaret sommeren 1969. Det tjenestegjorde først ved 717 Skvadron, ble deretter overført til en egen ving ved 336 skvadron og ble til slutt avgitt til LTS som instruksjonsmateriell i mai 1985. Den siste operative fotorekognoseringstur med en norsk RF-5A skjedde for øvrig den 10.desember 1984. På bildet er luken til maskinkanonen åpen.

”105” befinner seg nå ved Forsvarets Flysamling på Gardermoen.

NORTHROP F-5B (G) - 15 FREEDOM FIGHTER
Dette flyet er tilsynelatende i en så god stand at man skulle tro det fortsatt var i operativ tjeneste. Bildet viser en to-seters Northrop F-5B (G) - 15 Freedom Fighter med kjennetegn 595 og serienummer 65-10595. Flyet ble levert til luftforsvaret høsten 1966 og har tjenestegjort både ved 333, 338 og 336 Skvadron. Det var i bruk helt til sommeren 1995, da det ble avgitt til Luftforsvarets skolesenter på Kjevik.

”595” befinner seg nå ved VTOC-tekniske skole (tidligere Fokker school) i nærheten av Schiphol i Nederland. Luftforsvarets Skolesenter Kjevik brukte dette flyet som bytteobjekt i forbindelse med at de selv fikk låne F-16A ”J-242” fra nederlenderne. Flyet ble fraktet fra Kjevik på trailere den 14.mars 2004. Denne informasjonen stammer fra Peter van Kaathoven som er webmaster for Bits & Pieces Aviationsite.

BATTLE DAMAGE REPAIR
De sørgelige restene av to flotte kampfly som utgjorde grunnstammen i luftforsvaret mot slutten av den kalde krigen. Men noen må "ofre seg" for at andre skal ha større sjanse til å overleve i krig. Begge disse flyene blir nemlig brukt av Luftforsvarets skolesenter på Kjevik til å trene reparasjoner av krigsskader (Battle damage repair). Flyet i forgrunnen er en Northrop F-5A (G)-35 Freedom Fighter med kjennetegn 900 og serienummer 67-14900. I bakgrunnen kan man skimte en Canadair CF-104 Starfighter med kjennetegn 818 og serienummer 104818.
NORTH AMERICAN F-86D SABRE "F-984"
Man skal se mye rart før øynene ramler ut. Dette flyet har dansk splittflagg på halefinnen og en falmet norsk ”low visibility” rundell på kroppen. I realiteten dreier det seg om en North American F-86D Sabre fra det danske flyvåpen. Flyet har kjennetegn ”F-984” og serienummer 51-5984. Bildet stammer fra mai 1993. Det ble tidligere dette året fraktet til Kjevik sammen med to andre Sabre Dogs, som hadde stått lagret på Tirstrup AFB. Identiteten på de to andre flyene var F-500/51-8500 og F-977/51-5977. Alle tre flyene stod en stund parkert som ”decoys” i et skogholt langs rullebanen. Norge brukte aldri D-versjonen, men var utrustet med F-86K, som hadde fire maskinkanoner i nesen. Kilder i Dakota Norway Fighter Div. fortalte i februar 2004 at samtlige tre F-86D var blitt overført til deres hangar på Torp. Flyene eies av Forsvarets Flysamling, Gardermoen. Minst ett av dem skal har vært brukt til skyteøvelser etter at det forlot Kjevik. De er derfor nokså ramponerte.
Til hangardronning å være er dette helikopteret i en meget god stand. 
 Bell UH-1B Iroquois  nummer "588" er tilsynelatende komplett utstyrt, både utvendig og innvendig. Denne maskinen har serienummer 63-8588. På siden av helikopteret står følgende tekst skrevet med tusj: 
"Til  LTS fra 339 Sqn 29/9-88". 
Disse helikopterne ble gjerne kalt luftens kløvhest p.g.a. sin allsidighet og meget robuste konstruksjon. Luftforsvaret opererte til sammen 37 stykker UH-1B/C Iroquis fra 1963 og fremover. De ble brukt til redningstjeneste og støtteoppdrag for Hæren av 339, 719 og 720 Skvadron , i tillegg til FN-tjeneste ved NORAIR i Libanon. De ble senere erstattet av Bell 412SP Arapaho.
Det er gjerne slik at de fleste flyene som ankommer Kjevik, bruker rullebanen. Dette tok imidlertid landeveien fatt. Det ble fraktet på store trailere helt fra Nederland. Torsdag 13.mars ble en F-16A fra det nederlandske flyvåpen trillet inn gjennom hangarporten til Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. Det dreier seg om "J-242" med serienummer 6D-31/78-0242. LSK låner flyet av nederlenderne. Det skal brukes til undervisning av teknisk personell.
"J-242" ble i følge boken ”European Wrecks & Relics tatt ut av bruk 27.april 1995. Flyet har siden gjort tjeneste som instruksjonsmateriell på Volkel-basen. Selv om "J-242" har gjennomført sitt siste tokt, er de fleste instrumenter og motoren intakt. Under transporten fra Nederland ble skroget  fraktet på en trailer, mens en annen trailer tok med seg halefinne og vinger. Ved ankomst til Kjevik hadde halefinnen et klistremerke med tegneseriefiguren ”Skipper`n” og følgende tekst ”O & T. WT We load everything”. Dette er initialene til teamet som ledet øvelser i å laste alle mulige slags våpen under vingene på flyet (WT = Weapon Training). "J-242" er det andre utenlandske F-16 flyet som brukes til undervisningsformål i den militære hangaren på Kjevik. 

"J-242" i norske farger 

Kort tid etter ankomsten til Kjevik ble F-16A "J-242" fra det nederlandske flyvåpen tildelt norske "farger". Det fikk også en norsk halefinne med beholder for bremseskjerm. Halefinnen stammer fra F-16B nummer "712" (6L-14/87-0712). Dette flyet tilhørte 331 skvadron og var stasjonert ved Bodø AFB. Det styrtet etter å ha blitt truffet av en fugl den 17.mars 2001. Pilotene klarte heldigvis å skyte seg ut og overlevde ulykken. Nummer "712" er forsøkt malt over på høyre side av halefinnen. På venstre side har flyet fått nytt nummer "242". Dette tilsvarer de siste sifrene i serienummeret. Hver side av halefinnen er ellers merket med skvadronskjoldet til 331 og store røde, hvite og blå fin-flash. Flyet har også fått norske rundeller på kroppen. "242" ble fotografert mens det stod parkert i den sivile hangaren på Kjevik i februar 2004.

I følge ”European Wrecks & Relics” har LSK også en utrangert amerikansk F-16A med halenummer LF 683 og serienummer 81-0683. LF er halekoden til 56th Figher Wing på Luke AFB i Arizona. Vi har dessverre ikke fått anledning til å fotografere dette flyet.

Fortsettelse høsten 2006:

En sprell levende hangardronning

I hangeren til Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK) befinner det seg to helt unike F-16. Ingen av dem har vært på vingene i Norge. Det ene har nederlandsk opprinnelse, det andre amerikansk. I 2006 fylte LSK 60 år. Dette ble bl.a. feiret med praktfulle jubileumsmerker på halefinnen til de to flyene.
Det amerikanske flyet er en F-16A Block 15C med serienummer 81-0683. I følge en database om F-16 på Internett (www.f-16.net) ble denne maskinen levert til 57 FWW (Halekode WA) i juli 1982. Kilder ved LSK hevder at flyet var i kamp under den første Gulfkrigen. I oktober 1992 ble 81683 overført til 425 FS, 56 FW ved Luke AFB i Arizona. Halenummeret var LF 683. Her ble det brukt til å trene piloter fra Singapore. I februar 1996 var det slutt på aktiv tjeneste. Flyet ble sendt til AMARC i Arizona-ørkenen med lagringsnummer AAFG 0353.
Etter et kort mellomspill som instruksjonsmateriell ved Cranford, New Jersey, ble flyet sendt til Norge og overtatt av LSK i februar 1998. Selve transporten skjedde med båt til Gøteborg og derfra med trailer. På Kjevik blir ”683” brukt som instruksjonsmateriell.
”683” er i meget god stand. De fleste systemene fungerer. Noen få ganger i løpet av skoleåret, blir flyet trillet ut til taksebane Charlie. Her blir jetmotoren startet som en del av undervisningen. Elevene får dermed en realistisk demonstrasjon av oppstartsprosedyren.”683” har et meget spesielt fargeskjema. Det er malt i standard USAF-farger, med silhuetten av en kampfalk (Fighting Falcon) og lagringsnummeret fra AMARC. På toppen av halefinnen er det svarte og røde fargebandet fra 425 FS ”Black Widows” fortsatt synlig. I bakkant av luftinntaket på høyre side er våpenskjoldet til 56th Fighter Wing. ”683” har grå USAF nasjonalitetsmerker på de vanlige plassene. For å markere at flyet har fått nye eiere, er det plassert norske rondeller på hver side bak cockpit.
Det mest spesielle med dette flyet, er imidlertid de nydelige jubileumsmerkene på hver side av halefinnen. Dekalene er produsert av et firma i Kristiansand. De viser en blå himmel med skydotter, sett gjennom en HUD. På skrå står teksten ”60 år med utdanning 1946-2006”. På toppen av finnen er våpenskjoldet til LSK . I bunnen kommer flyets nummer 683. Det ”nederlandske” flyet har nummer 242, ellers er dekalene like. Kilder ved LSK opplyser at to flyene vil beholde de flotte dekalene etter at jubileumsåret er vel overstått.

Jeg vil rette en spesiell takk til befalet ved LSK som gav meg tillatelse til å fotografere ”683” i forbindelse med oppstart av motoren 16.oktober 2006. Dette var en stor opplevelse for en vanlig sivilist.

Til Kjeviksidens forside